pobuda kup PLAC
Kulturno umetniško društvo Plac deluje že od leta 2004. V sklopu društva so aktivne sekcije za kulturo, umetnost, izobraževanje, ekologijo, šport, mladinske izmenjave in sekcija za oživitev starega mestnega jedra. Pobuda, ki jo objavljajo v okviru projekta Career Kicker, je povezana s projektom KUD PLAC IN ACTION. Zanimajo jih predlogi za zasnovo spletne platforme za promocijo lokalnih ponudnikov izdelkov domačih obrti in storitev.
KUD Plac in Action je projekt, v okviru katerega želijo izdelati podatkovno zbirko lokalnih pridelovalcev ekološke hrane ter izdelkov različnih starih in domačih obrti ter jo prek spletne platforme na inovativen način predstaviti širši javnosti. Na ta način želijo izboljšati prepoznavnost Metlike kot atraktivne destinacije za ljubitelje narave, povečati medgeneracijsko povezanost v lokalnem okolju, prepoznavnost manjših kmetov, obrtnikov, čebelarjev, društev in ostalih manjših podjetnikov ter ozaveščati širšo javnost o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

V okviru projekta Career Kicker zato iščejo inovativne in prodorne predloge za izdelavo spletne platforme, namenjene promociji lokalne samooskrbe, prek katere imajo namen – poleg običajnih promocijskih vsebin – ponudnikom in uporabnikom omogočiti tudi vpogled v spletno podatkovno zbirko lokalnih ponudnikov blaga in storitev, ki naj bi delovala na principu zbirnika podatkov (npr. želim izvedeti, kdo vse se ukvarja s pridelavo in predelavo kozjega mleka, medu…), ter povezovanje in navezovanje stikov med lokalnimi ponudniki in širšo javnostjo.

Več o pobudi si lahko preberete

TUKAJ.

Rešitve pobude zbiramo do 28. julija 2015. Avtor najboljše rešitve bo vabljen na 14-dnevno usposabljanje na delovnem mestu, kjer bo v sodelovanju z mentorjem nadaljeval z delom na predlagani rešitvi.

Veselimo se vaših predlogov!

CAREER KICKER – Ustvarjamo priložnosti za mlade

Projekt Career Kicker se izvaja v sodelovanju s slovenskimi nevladnimi in javnimi organizacijami. Sodelujoče organizacije na spletnem mestu www.career-kicker.com objavljajo pobude za rešitev konkretnih vprašanj, ki se nanašajo na njihovo področje delovanja. Mladi imajo na voljo 3 tedne časa, da pripravijo predlog rešitve pobude. Med prispelimi pobudami organizacije izberejo najboljšo ter avtorja povabijo na 14-dnevno prostovoljno usposabljanje v organizaciji. V tem času mladi pod mentorstvom izkušenih ljudi nadaljujejo z razvijanjem ideje ter delajo na ostalih konkretnih primerih in vprašanjih, ki ustrezajo njihovemu profilu. Ob tem pa tudi dodobra spoznajo ustroj organizacije, spletejo nova poznanstva, za opravljeno delo pa jim organizacije izdajo priporočilo ter jim povrnejo stroške prevoza in malice v času usposabljanja.

2014 © - Career Kicker | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava strani