“Smo, kar nenehno počnemo. Odličnost potemtakem ni dejanje, ampak navada.” – Aristotel

Career Kicker vpeljuje nov, inovativen program usposabljanja na delovnem mestu za mlade, ki bo omogočil pridobivanje praktičnih izkušenj, strokovnih kompetenc, znanj in veščin ter tako pripomogel k boljšemu položaju mladih na trgu dela.

NAMEN

Osrednji namen projekta Career Kicker je mladim zagotoviti 14-dnevna neformalna, prostovoljna usposabljanja na delovnem mestu v referenčnih nevladnih in javnih organizacijah in ob tem vzpostaviti optimalne pogoje za njihovo izvedbo. Dodana vrednost projekta je prav poudarek na predhodno načrtovanem sistemu izvajanja usposabljanj, stalnem spremljanju in izboljševanju kakovosti ter premišljenem komuniciranju z deležniki.

 VIZIJA

Career Kicker se bo postopoma razvil v osrednjo nacionalno platformo, ki bo mladim z izgradnjo inovativnih pristopov pomagala ustvarjati priložnosti za pridobivanje novih kompetenc in praktičnih izkušenj. Z izdelanim konceptom, ki prinaša dodano vrednost tako mladim kot tudi sodelujočim organizacijam, bomo s pomočjo Career Kickerja gradili mostove med mladimi, nosilci napredka in razvoja, ter referenčnimi organizacijami in so-oblikovali pogoje za boljši in uspešnejši karierni razvoj mladih.

 FINANCIRANJE

Nosilec projekta Career Kicker, ki je podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, je Essentia Plus, Inštitut za komuniciranje, kakovost in razvoj. Inštitut izvaja razvojno naravnane projekte v javnem interesu, s ciljem pozitivno vplivati na razvoj ter bivanje slehernega posameznika v družbi. Ključna zapoved, ki združuje vse naše aktivnosti, je zagotavljanje visoko kakovostnih storitev in rešitev, s trdnim komunikacijskim zaledjem.

Klemen Šubic

Klemen Šubic

programski vodja projekta

Odlično pozna stanje slovenskega in evropskega visokega šolstva, bolonjski proces in primere domačih in tujih praks. Med drugim je sodeloval pri vzpostavitvi ter implementaciji notranjega in zunanjega sistema kakovosti na NAKVIS-u, je zunanji ekspert litvanske Agencije za kakovost v visokem šolstvu, bolonjski ekspert, član mednarodnih delovnih skupin, kot zunanji predavatelj pa sodeluje na različnih konferencah in posvetih s področja kakovosti visokega in višjega šolstva.

Sanja Grobovšek

Sanja Grobovšek

organizacijska vodja projekta

Več kot 10 let delovnih izkušenj s področja vodenja projektov, trženjskega komuniciranja in odnosov z javnostmi. V preteklosti vodila nekatere najvidnejše projekte na področju kulture. Za komunikacijsko podporo projektu Knjižnica slepih in slabovidnih je v letu 2014 soprejela nagrado Prizma, najvišje strokovno priznanje v Sloveniji s področja odnosov z javnostmi.

Anja Kosovel

Anja Kosovel

strokovnjakinja za digitalno komuniciranje

Ima 18-letne delovne izkušnje s področja marketinga in razvoja kompleksnih informacijskih rešitev (razvoj novih blagovnih znamk, komunikacijske strategije, CRM sistemi, podatkovne baze, intraneti, spletne trgovine, mesta in aplikacije …). Sodelovala je pri komunikacijskih in IT projektih z največjimi podjetji v Sloveniji: Unicredit Banka, Simobil, Telemach, Ljubljanske mlekarne, Gen-i, Hoteli Life Class …